Szkolenia

Programy szkoleń tworzone są w oparciu o najlepsze praktyki m.in. Cykl Kolba, czy Zasadę Trzech T (Teoria, Technika, Transfer).

Korzystamy z szerokiego wachlarza narzędzi. Teorie przekazujemy w formie wykładu, prezentacji lub krystalizujemy ją z twórczej burzy mózgów razem z uczestnikami pozostając w roli moderatora.

Pracując z różnymi Klientami instytucjonalnymi traktujemy potrzeby każdego indywidualnie i „kroimy na miarę” moduły szkoleniowe.

Często wykorzystujemy ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom szkolenia zdać sobie sprawę z pewnych procesów, tego co można w nich poprawić. Aby wypracować umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy bawimy się w gry strategiczne. Ucząc pracujemy ze studium przypadku. Stosujemy prace indywidualne i w grupach, Często wykorzystujemy pracę z kamerą.

Przede wszystkim przyświeca nam uznana już w epoce Oświecenia mądrość, aby uczyć bawiąc. Anthony Robbins, doradca m.in. prezydenta USA Billa Clintona, jeden z filarów nowoczesnego podejścia do uczenia mówi:

… Reprezentujemy cywilizację rozrywkową i żyjemy w epoce rozrywki. Wiele instytucji edukacyjnych nie osiąga pożądanych rezultatów, ponieważ nie biorą pod uwagę pewnej oczywistości: większość ludzi woli się bawić niż uczyć. Nauczyciel XXI wieku musi przekształcić się w rozbawiacza, który uczy ludzi i pozwala im poznawać samych siebie. Powinien skupiać ciągłą uwagę i świadomość na tym, gdzie prowadzi ludzi doświadczających nowej wiedzy. Emocje towarzyszące uczeniu się pozwalają osiągnąć więcej i na trwałe …

Skuteczna komunikacja

Z zakresu szkoleń komunikacyjnych proponujemy następujące moduły szkoleń;

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – jej wpływ i skuteczność.
 • Narzędzia komunikacji werbalnej: metafora, parafraza, powielanie, komplementowanie itp.
 • Matryca aktywnego umysłu – czyli jak mózg ludzki determinuje nasze zachowania – podział klienta.
 • Analiza transakcyjna – czyli jak role ego wpływają na nasze postawy i zachowania – w kontekście zachowań klienta.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami – teoria stresu i radzenia sobie z nim. Przedstawienie gotowych algorytmów radzenie sobie z tzw. Trudnym Rozmówcą.
 • Skuteczność kanałów reprezentacji a komunikacja werbalna i niewerbalna. Predykaty i inne narzędzia komunikacji w związku z systemami reprezentacji.

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Z zakresu szkoleń dotyczących prezentacji i wystapień publicznych, polecamy następujące moduły szkoleń;

 • Konstrukcje wypowiedzi i założenia w prezentacji – metoda indukcji i dedukcji – czyli logiczne ciągi w prezentacji.
 • Sokratejska metoda perswazyjnej prezentacji – czyli jak perswazyjnie wpływać na uczestników prezentacji.
 • Sytuacje trudne w prezentacjach i radzenie sobie z nimi – umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i trudnymi słuchaczami.
 • Dostosowanie środków i narzędzi prezentacyjnych do odbiorców prezentacji – czyli jak dobierać środki wyrazu i treści w kontekście odbiorców. Najczęściej popełniane techniczne błędy w doborze treści prezentacji.
 • Złote myśli – praktyka trenerska prowadzenia wystąpień publicznych. Sytuacje z życia wzięte. Praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji danych i analiz liczbowych np. AC Nielsen.
 • Logistyka i użycie środków audiowizualnych – czyli uwagi techniczne dotyczące użycia środków audiowizualnych.
 • Power Point w praktyce – jak wykorzystać praktyczne zastosowania programu. Mocne i słabe  strony programu.

Profesjonalne techniki sprzedaży

Z zakresu szkoleń dotyczących technik sprzedaży, polecamy następujące moduły szkoleń;

 • Kroki Wizyty Handlowej i obszary krytyczne w obsłudze klienta, czyli na co zwrócić szczególną uwagę w krokach wizyty?
 • Typologia klienta – wprowadzenie typologii klienta i zdefiniowanie typowych zachowań oraz gotowych algorytmów radzenia sobie z nim
 • Matryca aktywnego umysłu – czyli jak mózg ludzki determinuje nasze zachowania – podział klienta.
 • Motywacja i motywatory – przedstawienie teorii motywacji w kontekście klienta i jego potrzeb
 • Użycie narzędzi: parafrazy, powielania, truizmów, zadawanych pytań, i słów „kluczy”.
 • Zwroty użyteczne – część szkolenia służąca przedstawieniu warstwy semantycznej prezentacji i skuteczności niektórych zwrotów: np.: „postaram się”, „dlaczego?”, „nie”, itd.

Negocjacje

Z zakresu szkoleń tematyki negocjacje, proponujemy następujące moduły szkoleń;

 • Różne modele negocjacji – twarde, miękkie, zasad, pozycyjne, problemowe – różne ujęcia.
 • Typologia trudnego klienta – jak w sposób prosty i metodologiczny uporządkować klientów.
 • Efektywność w negocjacjach model Harvard Business School – model budowania postaw efektywnych w negocjacjach.
 • Gry negocjacyjne i radzenie sobie z nimi – różne chwyty nieczyste klientów i przeciwdziałanie im.
 • Złote zasady w negocjacjach – złote myśli praktyków w negocjacjach, co robić a czego unikać.
 • Perswazyjna prezentacja, czyli jak wpłynąć w trakcie rozmowy na klienta, – sokratejski model perswazyjny – metoda lejka w dialogu i monologu.
 • Narzędzia perswazji – warsztat korzystania z narzędzi werbalnych, narzędzia semantyczne
 • Wywieranie wpływu na klienta, czyli jak wpływ na innych widzi Cialdinii i nie tylko
 • Perswazja w komunikacji – korzystanie z narzędzi NLP w komunikacji werbalnej

Perswazja i wywieranie wpływu

Z zakresu szkoleń dotyczących wywierania wpływu na innych, proponujemy następujące moduły szkoleń;

 • Paradygmaty i Metaprogramy (filtry percepcyjne) czyli filtry postrzegania otaczającej rzeczywistości.
 • Metoda prezentacji Sokratesa w formie dialogu i monologu, metoda dedukcji i indukcji – czyli jak skutecznie prezentować sales story i koncepcje. Prezentacja metody lejka.
 • Użycie narzędzi: parafrazy, powielania, truizmów, zadawanych pytań, i słów „kluczy”.
 • Zwroty użyteczne – część szkolenia służąca przedstawieniu warstwy semantycznej prezentacji i skuteczności niektórych zwrotów: np.: „postaram się”, „dlaczego?”, „nie”, itd.

Zarządzanie sobą, nie tylko w czasie

Z grupy szkoleń dotyczących zarządzania sobą, polecamy następujące moduły szkoleń;

 • Zarządzanie sobą w czasie czyli jak zarządzać czasem wobec jego deficytu
 • Wyznaczanie celów i priorytetów, czyli narzędzia zarządzania czasem, siatka celów, siatka priorytetów.
 • Matryca Pareto, abc, – czyli narzędzia zarządzania sobą.
 • Pożeracze czasu – zdefiniowanie własnych pożeraczy czasu i radzenia sobie z nimi
 • Wyznaczanie celów a poziom przekonań i wartości wewnętrznych. Cele krótko i długoterminowe.
 • Strategie osiągania i nie osiągania celów – skuteczność w realizacji zadań służbowych i realizacji własnych pragnień.
 • Poziomy neurologiczne Diltsa czyli jak człowiek funkcjonuje w otoczeniu i jak otoczenie wpływa na niego.
 • Motywacja i źródła motywacji  – mechanizmy motywacji, piramida Maslova i Hertzberga.
 • Efektywność w pracy: telefony, maile, spotkania i pożeracze czasu jak radzić sobie z nimi?