Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Z radością informujemy, iż zgodnie z Państwa życzeniem, najdłużej realizowany projekt edukacyjny dla polskich ginekologów/położników Nowa GINEKOLOGIA będzie kontynuowany. Nowa GINEKOLOGIA 2024 będzie już 19-tą edycją tego projektu. Ogromnie cieszymy się na spotkania z Państwem na żywo w 5 miastach a zwieńczeniem projektu będzie wydarzenie on-line z programem, który Państwo sami ułożą. Tematem wiodącym cyklu będzie „Jak zapobiegać szkodom jatrogennym w ginekologii i położnictwie”. Zgodnie z towarzysząca nam od 19 lat formułą „maksimum praktyki, minimum teorii” chcemy mówić o problemach klinicznych na podstawie konkretnych przypadków po to, aby ucząc się na błędach innych móc unikać ich w swojej praktyce.

Program tego cyklu konferencji będzie obejmował zapobieganie szkodom jatrogennym w takich między innymi obszarach naszej praktyki jak

  • prowadzenie ciąży i postępowanie w jej powikłaniach
  • onkologia ginekologiczna
  • endokrynologia ginekologiczna i medycyna rozrodu
  • ginekologia operacyjna
  • diagnostyka laboratoryjna
  • ultrasonografia
  • terapie hormonalne
  • interwencje prewencyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu Nowa GINEKOLOGIA 2024

Violetta Skrzypulec-Plinta
Jan Kotarski
Tomasz Paszkowski
Leszek Pawelczyk

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ PUNKTY EDUKACYJNE

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

Komitet programowy

Prof. dr hab. n.med. Jan Kotarski

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski

Prof. dr hab. n.med. Leszek Pawelczyk

Prof. dr hab. n.med. Violetta Skrzypulec-Plinta

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA 1

09.00 – 09.15

Kiedy wyniki badań laboratoryjnych wprowadzają ginekologa w błąd.
Prof. Leszek Pawelczyk

09.15 – 09.30

Przerosty endometrium – najczęstsze błędy w diagnostyce/leczeniu.
Prof. Jan Kotarski

09.30 – 09.45

Najgroźniejsze błędy w ginekologii dziewczęcej i jak ich unikać?
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

09.45 – 10.10

Mity w poradnictwie antykoncepcyjnym szkodliwe dla pacjentek.
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prof. Tomasz Paszkowski

10.10 – 10.30

Czego nie wiedzieliśmy rok temu – nowości w ginekologii/położnictwie najbardziej przydatne w naszej praktyce. Cz.1.
Prof. Tomasz Paszkowski

10.30 – 10.45

Kto pyta, nie błądzi. – Sesja pytań i odpowiedzi.

PRZERWA

10.45 – 11.15

Przerwa kawowa, odwiedziny stoisk Partnerów Firmowych.

SESJA 2

11.15 – 11.30

Kiedy wynik badania USG nie pomaga?
Prof. Sławomir Woźniak

11.30 – 11.50

Jak poprawić profil bezpieczeństwa terapii menopauzalnej – nowe narzędzie decyzyjne dla ginekologów.
Prof. Tomasz Paszkowski

11.50 – 12.05

Kiedy lepiej nie operować?
Prof. Leszek Pawelczyk

12.05 – 12.20

Powikłanie śród/pooperacyjne jako szkoda jatrogenna.
Prof. Tomasz Paszkowski

12:20 – 12.40

Czego nie wiedzieliśmy rok temu – nowości w ginekologii/położnictwie najbardziej przydatne w naszej praktyce. Cz.2.
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

12.40 – 12.50

QUIZ – sprawdźmy swoją wiedzę.

PRZERWA

12:50 – 13.20

Przerwa kawowa, odwiedziny stoisk Partnerów Firmowych.

SESJA 3

13:20 – 13.35

Powikłania położnicze, którym można było zapobiec.
Prof. Tomasz Paszkowski

13:35 – 13.50

Pacjentka „bumerang” jako problem jatrogenny.
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

13.50 – 14.05

CIN1 – i co dalej?
Prof. Jan Kotarski

14.05 – 14.20

Kto pyta, nie błądzi. – Sesja pytań i odpowiedzi.

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

* możliwe są niewielkie korekty w programie

Rejestracja

25.05.2024
On-line

Ogólnopolska Konferencja

Kontakt

Organizator logistyczny:

ul. Zawiślańska 35D
03-068 Warszawa
tel. 22 290 48 66,
tel. 531 075 866
nowaginekologia@alltus.pl
www.konferencje.alltus.pl